Half-harnas 15e eeuw Harnas 15e eeuw 1 Harnas 15e eeuw 2 Harnas 15e eeuw 3 Harnas 15e eeuw 4 Harnas 15e eeuw 5 Ruiterharnas 17e eeuw 1 Ruiterharnas 17e eeuw 2 Kuras 1 Kuras 2 Kuras 3 Kuras 14e eeuw Kuras 15e eeuw Half-kuras 15e eeuw Ruiterkuras Spaans kuras 16e eeuw Piekenierskuras 1 Piekenierskuras 2 Maurits-harnas Maurits-handschoenen Pantserhandschoenen 15e eeuw 1 Pantserhandschoenen 15e eeuw 2 Pantserhandschoenen Beenstukken Ringkraag 1 Ringkraag 2